تبلیغات گوگل برای هتل ها

تبلیغات گوگل برای هتل تبلیغات گوگل برای هتل ها یک سرویس جدید در گوگل ادز است که به رشد کسب و کار ها از طریق این […]

بررسی کسب و کار باربری در تبلیغات گوگل

تعداد زیادی از اتوبار ها و باربری ها وجود دارد که می‌خواهند باربری در تبلیغات گوگل و کار خود را توسط سیستم تبلیغاتی گوگل به دیگران […]

جلوگیری از کلیک هرز (کلیک فیک) تبلیغات گوگل با ریمارکتینگ

  جلوگیری از کلیک هرز در این مقاله می‌خواهیم با کمک ریمارکتینگ (Remarketing) در گوگل ادز کاری کنیم که تبلیغات گوگل برای افرادی که یک بار […]
Call Now Button